STREFA WSPÓŁPRACY

SZUKASZ LUB OFERUJESZ PRACOWNIKÓW?

Giełda wymiany Pracowników ma na celu umożliwienie transferu pracowników pomiędzy przedsiębiorstwami, które ze względu na sytuację gospodarczą wstrzymały swoją działalność, a przedsiębiorstwami, które ze względu na specyfikę branży potrzebują dodatkowych pracowników.

Platforma umożliwia skorzystanie z oferty pracowników do zatrudnienia oraz do transferu pracowników do innego partnera biznesowego, na czas uzgodniony bezpośrednio pomiędzy przedsiębiorcami.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w programie Giełdy, prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Po wysłaniu Formularza administrator Giełdy skontaktuje się z państwem w celu dalszego procedowania zgłoszenia ofert.


Kliknij powyżej aby sprawdzić dostępnych pracowników

Kliknij powyżej jeżeli chcesz zgłosić swoją firmę do programu giełdy pracowników

Kliknij powyżej aby sprawdzić oferowanych pracowników