STREFA WSPÓŁPRACY

PORTAL

PRACOWNIKÓW

PRODUKTÓW I USŁUG

PORTAL PRACOWNIKÓW

Portal wymiany Pracowników ma na celu umożliwienie transferu pracowników pomiędzy przedsiębiorstwami, które ze względu na sytuację gospodarczą wstrzymały swoją działalność, a przedsiębiorstwami, które ze względu na specyfikę branży potrzebują dodatkowych pracowników.

Platforma umożliwia skorzystanie z oferty pracowników do zatrudnienia oraz do transferu pracowników do innego partnera biznesowego, na czas uzgodniony bezpośrednio pomiędzy przedsiębiorcami.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w programie Giełdy, prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Po wysłaniu Formularza administrator Giełdy skontaktuje się z państwem w celu dalszego procedowania zgłoszenia ofert.

Kliknij powyżej aby sprawdzić dostępnych pracowników

Kliknij powyżej jeżeli chcesz zgłosić swoją firmę do programu giełdy pracowników

Kliknij powyżej aby sprawdzić oferowanych pracowników

PORTAL PRODUKTÓW I USŁUG

Portal wymiany produktów i usług umożliwia poszukiwanie partnerów biznesowych, zarówno na czas kryzysu gospodarczego, jak i w dalszej perspektywie czasowej.

Platforma umożliwia zamieszczanie ofert produkcji na zamówienie wyrobów gotowych, podzespołów, komponentów i innych produktów, jak również usług świadczonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Jest również doskonałym narzędziem do zaoferowania współpracy innym producentom w obszarze wytwórczym i usługowym.

Zasady współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi zostaną uzgodnione bezpośrednio pomiędzy stronami rozmów biznesowych.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w programie Giełdy, prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Po wysłaniu Formularza administrator Giełdy skontaktuje się z państwem w celu dalszego procedowania zgłoszenia ofert.

Kliknij powyżej aby sprawdzić co mają do zaoferowania inni

Kliknij powyżej jeżeli chcesz zgłosić swoją firmę do programu giełdy produktów lub usług

Kliknij powyżej aby sprawdzić czego poszukują inni